Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledige stillingar

Kommunikasjonsrådgjevar - Nye Sogndal kommune

Søknadsfrist. 05.05.2019

Nye Sogndal kommune vil modernisera, effektivisera og vidareutvikla kommunen som forvaltningsorgan, men og dialogen med innbyggjarar, lag- og organisasjonar og næringsliv. Me skal verte ein god klarspråk- kommune med opne og transparente prosessar.

Stillinga vil i 2019 tilhøyra prosjektorganisasjonen, men frå 01.01.2020 rapportera direkte til Rådmann, men dagleg inngå i stab/støtte og ha tverrgåande rådgjevingsfunksjon.

Avdelingsleiar IKT og digitalisering - Nye Sogndal kommune

Søknadsfrist. 05.05.2019

Nye Sogndal kommune vil modernisera, effektivisera  og vidareutvikla kommunen. I politisk plattform heiter det at me skal verte ein heildigital kommune.

Drift av IKT system er i desse dagar i ferd med å verte overført frå Sogn og Fjordane fylkeskommune (som har sagt opp avtalane med kommunane) til det interkommunale selskapet SYS IKT.

Juridisk rådgjevar - Nye Sogndal kommune

Søknadsfrist. 05.05.2019

Nye Sogndal kommune vil modernisera, profesjonalisera og vidareutvikla kommunen som forvaltningsorgan. 

Stillinga som juridisk rådgjevar vil i 2019 tilhøyra prosjektorganisasjonen, men frå 01.01.2020 rapportera direkte til rådmann, men dagleg plassert i stab/støtte, men ein skal ha tverrgåande rådgjevingsfunksjon innan ulike rettsområder.