Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Fellesnemnda 24
07
04
09
20
08
29
19
Partssamansett utval - nye Sogndal kommune 20
08
Kommunestyret - nye Sogndal kommune 03
21
19
Formannskapet - nye Sogndal kommune 31
19
Valstyret - Fellesnemda - nye Sogndal kommune 07
09
10