Fellesnemnda
09.05.2019 kl. 10:00 - 00:00
Kommunestyresalen - Sogndal kommune

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Fellesnemnda den 09.05.2019
Sakspapirer - Møte i Fellesnemnda den 09.05.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
21/2019 Fellesnemnda 2019 - Opning og konstituering Vis (1)
22/2019 Nytt ordførarkjede - konkurranse Vis (2)
23/2019 Forskrift for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim og tilsvarande bustad tilrettelagt for heildøgn omsorgstenester i Sogndal Vis (3)
24/2019 VA - gebyrforskrift - høyring Vis (4)
25/2019 Skriv, meldingar, referat og drøftingssaker - Fellesnemnda 2019 Vis (12)