Fellesnemnda
20.06.2019 kl. 10:00 - 00:00
Kvikne hotell - Balestrand

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Fellesnemnda den 20.06.2019
Møteprotokoll - Møte i Fellesnemnda den 20.06.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
26/2019 Fellesnemnda 2019 - Opning og konstituering Vis
27/2019 Nytt ordførarkjede Vis (2) Vis
28/2019 Samarbeidsavtale Distriktsmusikarordninga 2019-2024 Vis (1) Vis
29/2019 Kultur- og aktivitetsprogram som markering av ny kommune, fyrste del av januar 2020 Vis
30/2019 Politsk delegering, regelement og godtgjersle Vis (2) Vis
31/2019 Skriv, meldingar, referat og drøftingssaker - Fellesnemnda 2019 Vis (13) Vis