Formannskapet - nye Sogndal kommune
31.10.2019 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen - Leikanger tinghus

Møtedokument
Dokumenta er enno ikkje offentleg publiserte.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling