Partssamansett utval - nye Sogndal kommune
08.08.2019 kl. 16:00 - 00:00
Kommunestyresalen - Leikanger kommune

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Partssamansett utval - nye Sogndal kommune den 08.08.2019
Møteprotokoll - Møte i Partssamansett utval - nye Sogndal kommune den 08.08.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2019 Partssamansett utval - nye Sogndal kommune 2019 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar Vis